Hidrofor Kullanım Alanları:

  • Şebeke suyunun basıncının yetmediği çok katlı binalarda, otel, hastane, okul, işyerleri ve siteler, sanayi ve endüstriyel tesislerde
  • Şebeke suyunun olmadığı yerleşim birimlerinde
  • Yangın Sistemlerinde
  • Yüksek basınçlı yıkama ve proseslerde
  • Su ikmal istasyonlarında
  • Park, bahçe ve çiftliklerde