Kullanım Yerleri:

Su temini, sulama sistemleri, zemin suyu alçaltma, basınçlandırma, endüstriyel uygulamalar

Temiz, içinde lif ve katı maddeler bulunmayan agresif olmayan sıvıların pompalanması